Plavac mali

Plavac mali najpoznatija je, najprepoznatljivija hrvatska sorta crvenog grožđa. Raste u južnoj Dalmaciji, a glavni su joj položaji Dingač i Postup na poluotoku Pelješcu. Plavac mali daje jaka vina visokih ekstrakata, punog okusa, s mnogo alkohola i tanina, aroma ukuhanih crnih bobica, zrelih višnji, papra, začina, čak i mora. Nedavna istraživanja pokazala su da je srodan američkom zinfandelu i talijanskom primitivu, jer imaju istog pretka (crljenak kašelanski iz Dalmacije).

Plavac mali is the most famous and iconic Croatian red grape variety. It’s found in southern Dalmatia, and the prime locations are Dingač and Postup on Pelješac Peninsula. Plavac Mali stands for strong, high-extract, flavourful wines with plenty of alcohol and tannins, jammy aromas of black beberries, ripe cherries, pepper, spices, even the sea. Recent researches showed that it’s related to American Zinfandel and Italian Primitivo, as they have the same ancestor (Crljenak Kaštelanski from Dalmatia).

Morana Zibar

Manja nego na televiziji. Za život prevodi, piše, jede, pije i pametuje na kvizovima, a nada se prenijeti strast prema svemu tome i kćerci.
Pretplati se na newsletter